largeer
Home / Tag
Dự án Nhà ở xã hội A6 - A7 tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổng mức đầu tư 641,729 tỷ đồng: Đơn vị nào trúng thầu? Dự án Nhà ở xã hội A6 - A7 tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổng mức đầu tư 641,729 tỷ đồng: Đơn vị nào trúng thầu?

Dự án Nhà ở xã hội A6 - A7 tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổng mức đầu tư 641,729 tỷ đồng: Đơn vị nào trúng thầu?

-   01/03/2023 09:54

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Phúc Hiếu - Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C với giá trúng thầu 471,48 tỷ đồng, giảm 0,844 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,17%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công