Home / Tag
Chưa được cấp phép mở bán, SCC đã rầm rộ quảng cáo dự án Salto Residence Chưa được cấp phép mở bán, SCC đã rầm rộ quảng cáo dự án Salto Residence

Chưa được cấp phép mở bán, SCC đã rầm rộ quảng cáo dự án Salto Residence

-   15/11/2022 17:39

Độ này thị trường bất động sản cũng nhiều vấn đề, nhiều người cắt lỗ, nhiều CĐT phải tung ra ưu đãi nhưng cũng nhiều dự án chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được chính quyền sở tại cấp phép mở bán đã rầm rộ quảng cáo, thu tiền từ khách hàng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công