Home / Tag
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Có thể bồi thường bằng đất, bằng tiền, bằng nhà ở với đất bị thu hồi Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Có thể bồi thường bằng đất, bằng tiền, bằng nhà ở với đất bị thu hồi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Có thể bồi thường bằng đất, bằng tiền, bằng nhà ở với đất bị thu hồi

-   27/02/2023 17:44

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến nhân dân quy định các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai

-   02/02/2023 20:15

Ngoài các nội dung kế thừa Luật đất đai 2013, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm gồm: không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; sử dụng quỹ phát triển đất không đúng mục đích tại khoản 9, khoản 12, khoản 13 điều 12 dự thảo luật.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công