largeer
Home / Tag
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh Nguyễn Hoàng Đức Hậu - PCT Hội tham gia chương trình “Giao lưu kết nối giao thương” Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh Nguyễn Hoàng Đức Hậu - PCT Hội tham gia chương trình “Giao lưu kết nối giao thương”

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh Nguyễn Hoàng Đức Hậu - PCT Hội tham gia chương trình “Giao lưu kết nối giao thương”

-   13/12/2023 15:03

Ngày 11/12/2023, tại Bình Phước, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Giao lưu kết nối giao thương”.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công