largeer
Home / Tag
'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108? 'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108?

'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108?

-   08/05/2024 17:19

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (2024/TBH-04) do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu với 4 nhà thầu tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công