Home / Tag
Rủi ro từ việc chạy đua đại hạ giá để trúng thầu Rủi ro từ việc chạy đua đại hạ giá để trúng thầu

Rủi ro từ việc chạy đua đại hạ giá để trúng thầu

-   03/09/2023 10:59

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều gói thầu xây lắp có tình trạng giá dự thầu giảm rất sâu. Trong bối cảnh khó khăn, việc các nhà thầu cạnh tranh gay gắt để có việc làm là tất yếu. Tuy nhiên, tình trạng chạy đua đại hạ giá để trúng thầu, bất chấp thua lỗ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho chính nhà thầu và chất lượng công trình.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công