largeer
Home / Tag
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG LIÊN MINH DOANH NHÂN VÙNG VỊNH QUẢNG ĐÔNG – HỒNG KÔNG – MA CAO (GBA) HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG LIÊN MINH DOANH NHÂN VÙNG VỊNH QUẢNG ĐÔNG – HỒNG KÔNG – MA CAO (GBA)

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG LIÊN MINH DOANH NHÂN VÙNG VỊNH QUẢNG ĐÔNG – HỒNG KÔNG – MA CAO (GBA)

-   15/01/2024 14:48

Tối 12/1, lễ thành lập phân hội tại 3 quốc gia Đông Nam Á của Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA) đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho Việt Nam.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công