largeer
Home / Tag
Hội thảo 'Quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp trước thách thức suy thoái kinh tế và các lưu ý về thuế' do Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo 'Quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp trước thách thức suy thoái kinh tế và các lưu ý về thuế' do Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp tổ chức

Hội thảo 'Quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp trước thách thức suy thoái kinh tế và các lưu ý về thuế' do Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp tổ chức

-   16/12/2023 16:30

Sáng ngày 16/12/2023, tại Hội trường Platin - Khách sạn Sunrise, Thành phố Tây Ninh, đã diễn ra Hội thảo "Quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp trước thách thức suy thoái kinh tế và các lưu ý về thuế" do Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công