largeer
Home / Tag
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ muốn đầu tư vào Đồng Nai Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ muốn đầu tư vào Đồng Nai

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ muốn đầu tư vào Đồng Nai

-   18/12/2023 15:05

Sáng ngày 14/12/2023, ông Hao Nguyen, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ tại Hoa Kỳ, đã đến thăm và làm việc tại các nhà máy của Đồng Nai. Mục tiêu của ông là xúc tiến thương mại và tăng cường hợp tác giữa Hội DNT Tỉnh Đồng Nai và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công