largeer
Home / Tag
Đại diện Hội DN Trẻ Đắk Lắk tham dự Đại Hội thành lập Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Đắk Lắk Đại diện Hội DN Trẻ Đắk Lắk tham dự Đại Hội thành lập Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Đắk Lắk

Đại diện Hội DN Trẻ Đắk Lắk tham dự Đại Hội thành lập Hiệp hội Quảng cáo tỉnh Đắk Lắk

-   04/12/2023 12:42

Trong khuôn khổ chương trình đã tiến hành ra mắt BCH nhiệm kỳ I và đưa ra những định hướng cụ thể cho việc phát triển Hiệp hội trong thời gian tới.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công