largeer
Home / Tag
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu? Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu?

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu?

-   26/01/2024 11:45

Trong quá trình chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng, đăng tải thông báo mời thầu qua mạng, không ít bên mời thầu lẫn nhà thầu băn khoăn không biết thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng là bao lâu? Thời gian này được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu 2023?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công