largeer
Home / Tag
Hoa hậu Doanh nhân Thu Thủy trao 10 triệu đồng cho em Trần Ngọc Duy Hoàng mắc u ác của mô liên kết và mô mềm Hoa hậu Doanh nhân Thu Thủy trao 10 triệu đồng cho em Trần Ngọc Duy Hoàng mắc u ác của mô liên kết và mô mềm

Hoa hậu Doanh nhân Thu Thủy trao 10 triệu đồng cho em Trần Ngọc Duy Hoàng mắc u ác của mô liên kết và mô mềm

-   29/11/2023 16:57

Đến thăm hỏi gia đình, Hoa hậu Doanh nhân Thu Thủy đã động viên và trao cho Hoàng số tiền 10 triệu đồng và bức tranh hoa TuLip với ý nghĩa sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho Hoàng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công