Home / Tag
Hoán đổi trái phiếu sang nhà đất: Cảnh báo rủi ro 'mất trắng' tài sản Hoán đổi trái phiếu sang nhà đất: Cảnh báo rủi ro 'mất trắng' tài sản

Hoán đổi trái phiếu sang nhà đất: Cảnh báo rủi ro 'mất trắng' tài sản

-   24/11/2022 15:26

Trước áp lực phải thanh toán trái phiếu khi dòng tiền không dồi dào, nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu bất động sản và trái chủ đã đàm phán tìm phương án xử lý. Giải pháp quy đổi trái phiếu sang sản phẩm của doanh nghiệp được ghi nhận là khả thi. Tuy nhiên, trái chủ cũng "băn khoăn" khi có những rủi ro có khả năng xảy ra.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công