largeer
Home / Tag
Ban chăm sóc hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đi thăm và kết nối hội viên tháng 12/2023 Ban chăm sóc hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đi thăm và kết nối hội viên tháng 12/2023

Ban chăm sóc hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đi thăm và kết nối hội viên tháng 12/2023

-   06/12/2023 11:58

Sáng 5/12/2023, Ban chăm sóc hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện chương trình đến thăm Hội viên với sự tham gia của anh Phạm Đông Thanh - CT Hội và anh Nguyễn Văn huấn - PCT Hội - Trưởng ban chăm sóc Hội viên dẫn đoàn, cùng các anh chị Hội viên của Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã đến thăm và kết nối sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quảng cáo Bazan.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công