largeer
Home / Tag
13 sản phẩm OCOP nào tại Tây Hòa (Phú Yên) được công nhận 13 sản phẩm OCOP nào tại Tây Hòa (Phú Yên) được công nhận

13 sản phẩm OCOP nào tại Tây Hòa (Phú Yên) được công nhận

-   18/09/2023 17:17

13 sản phẩm của 5 chủ thể tham gia được công nhận gồm: Hạt sen sấy khô, trà tim sen của HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng; chuối hương, chuối sứ, mít Thái của hộ kinh doanh Trần Thị Gương; đậu dầm 9 Toàn của hộ kinh doanh Lâm Du Toàn; chả lụa, chả giò, chả thủ và nem nướng của hộ kinh doanh Dương Minh Hiếu; đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, đông trùng hạ thảo mật ong và đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đặc biệt của hộ kinh doanh Lê Quốc Huy.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công