largeer
Home / Tag
Hội Golf tỉnh tổ chức giải golf Fairway to Life lần thứ 17 tại tại sân Paradise Vũng Tàu hướng tới công tác từ thiện Hội Golf tỉnh tổ chức giải golf Fairway to Life lần thứ 17 tại tại sân Paradise Vũng Tàu hướng tới công tác từ thiện

Hội Golf tỉnh tổ chức giải golf Fairway to Life lần thứ 17 tại tại sân Paradise Vũng Tàu hướng tới công tác từ thiện

-   04/11/2023 14:02

Năm 2023, Fairway to Life tiếp tục phát đi thông điệp chung tay vì xã hội, phát triển cộng đồng, kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên BVGA và những người chơi golf, huy động đóng góp cho công tác từ thiện tại địa phương. Tính đến ngày 29/10, Ban tổ chức đã nhận được 855 triệu đồng ủng hộ.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công