largeer
Home / Tag
Tây Ninh khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 vào mùng 4 Tết (ngày 13/02/2024) Tây Ninh khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 vào mùng 4 Tết (ngày 13/02/2024)

Tây Ninh khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 vào mùng 4 Tết (ngày 13/02/2024)

-   10/01/2024 10:12

Theo Kế hoạch, Hội xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 10/02/2024 đến 09/3/2024 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng đến ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024) tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Đây là lễ hội văn hóa, truyền thống, được tổ chức hàng năm tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công