largeer
Home / Tag
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hưng Vạn Phát ‘không đối thủ’ tại gói thầu Đường Hồ Biểu Chánh ( đường GTNT ấp 4) Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hưng Vạn Phát ‘không đối thủ’ tại gói thầu Đường Hồ Biểu Chánh ( đường GTNT ấp 4)

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hưng Vạn Phát ‘không đối thủ’ tại gói thầu Đường Hồ Biểu Chánh ( đường GTNT ấp 4)

-   02/12/2023 09:52

Ngày 28/11/2023 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hưng Vạn Phát được UBND xã Long Hòa phê duyệt quyết định số 1971/QĐ-UBND trúng gói thầu Đường Hồ Biểu Chánh ( đường GTNT ấp 4) với giá hơn 6,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện 180 ngày từ 30/11/2023.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công