largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện Trảng Bom tiếp tục một mình một ngựa trúng gói dặm vá ổ gà, sửa chữa đường Hương Lộ 24 gần 1,9 tỷ đồng? Đồng Nai: Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện Trảng Bom tiếp tục một mình một ngựa trúng gói dặm vá ổ gà, sửa chữa đường Hương Lộ 24 gần 1,9 tỷ đồng?

Đồng Nai: Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện Trảng Bom tiếp tục một mình một ngựa trúng gói dặm vá ổ gà, sửa chữa đường Hương Lộ 24 gần 1,9 tỷ đồng?

-   23/11/2023 15:07

Trước đó hồi tháng 3/2023, Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện Trảng Bom cũng một mình một ngựa trúng gói dặm vá ổ gà, sửa chữa mặt đường Trảng Bom - Cây Gáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom hơn 1,4 tỷ đồng trong 45 ngày.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công