largeer
Home / Tag
Sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics bị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đình chỉ lưu hành Sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics bị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đình chỉ lưu hành

Sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics bị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đình chỉ lưu hành

-   03/03/2023 11:03

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế ban hành công văn số 1815/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm đối với sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công