largeer
Home / Tag
Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở Hà Nội rao bán giá khởi điểm 250 triệu USD Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở Hà Nội rao bán giá khởi điểm 250 triệu USD

Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở Hà Nội rao bán giá khởi điểm 250 triệu USD

-   03/03/2023 09:10

Ông Nguyễn Hữu Đường (tức đại gia Đường "bia"), Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình, đồng thời là chủ khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, xác nhận thông tin sẽ chào bán cạnh tranh khách sạn này trong thời gian tới với giá khởi điểm 250 triệu USD.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công