Chợ Việt Online
Home / Tag
Đồng Nai nghiêm cấm các hình thức khai thác thủy sản kiểu tận diệt Đồng Nai nghiêm cấm các hình thức khai thác thủy sản kiểu tận diệt

Đồng Nai nghiêm cấm các hình thức khai thác thủy sản kiểu tận diệt

-   05/04/2021 08:15

Theo Thông tư số 19, nghề và ngư cụ cấm sử dụng, khai thác thủy sản được xác định bởi một trong các tiêu chí gồm: nghề, ngư cụ gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động; nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác. Đối chiếu các nghề, ngư cụ hiện có trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các nghề, ngư cụ cấm khai thác trên địa bàn tỉnh bao gồm các nghề: lồng xếp, đăng, đáy, te và tất cả các ngư cụ có sử dụng điện. Số lượng phương tiện, ngư cụ cấm khai thác tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh là 745 trong tổng số 1.759 phương tiện đang hoạt động, chiếm tỷ lệ 42%.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công