Chợ Việt Online
Home / Tag
12 năm Chính phủ 8 lần chỉ đạo giải quyết, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn ra sức “cố thủ” 12 năm Chính phủ 8 lần chỉ đạo giải quyết, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn ra sức “cố thủ”

12 năm Chính phủ 8 lần chỉ đạo giải quyết, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn ra sức “cố thủ”

-   19/11/2020 11:52

Tới lần thứ 8 Chính phủ chỉ đạo trong suốt 12 năm qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn không hề lui quan điểm bác yêu cầu bồi thường diện tích đất của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân trong “Tổ hưu trí trồng cây” tại TP. Vũng Tàu (!?). Động tác tiếp thu duy nhất cho đến nay, thay vì phải bồi thường, thì chỉ là “xem xét hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất hiện hành của tỉnh”.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công