largeer
Home / Tag
Phát hiện nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) do do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư Phát hiện nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) do do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư

Phát hiện nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) do do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư

-   08/01/2024 08:59

Thông báo số 3116/TB-TTCP ngày 25/12/2023 của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Châu Đức, đã phạm nhiều quy định. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho thuê 278,52 ha đất (đợt 6) để xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức, theo hợp đồng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công