largeer
Home / Tag
Action Composites khởi công nhà máy sản xuất linh kiện cho siêu xe ở Đồng Nai Action Composites khởi công nhà máy sản xuất linh kiện cho siêu xe ở Đồng Nai

Action Composites khởi công nhà máy sản xuất linh kiện cho siêu xe ở Đồng Nai

-   23/11/2023 12:37

Công ty TNHH Action Composites Hightech Industries (Action Composites) ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (H.Nhơn Trạch) đã khởi công xây dựng nhà máy chuyên sản xuất linh kiện cho các loại siêu xe trên thế giới.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công