Home / Tag
Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương

Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương

-   12/11/2023 08:56

Với mục tiêu mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh , hỗ trợ hội viên có nhu cầu đầu tư, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ với các Khu công nghiệp, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM kết hợp với Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương cùng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần, ...tổ chức chương trình Xúc Tiến Thương Mại.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công