Chợ Việt Online
Home / Tag
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi loạt dự án ở TPHCM Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi loạt dự án ở TPHCM

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi loạt dự án ở TPHCM

-   29/03/2021 14:07

Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch, giao đất, tính tiền sử dụng đất và đầu tư xây dựng một số dự án tại khu đô thị phía nam TP HCM. Trong đó có 13 dự án đã giao đất từ năm 1999-2003 nhưng chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công