largeer
Home / Tag
Vì sao Ladophar xin tự thu hồi lô sản phẩm Ladocare Xuyên Tâm Liên? Vì sao Ladophar xin tự thu hồi lô sản phẩm Ladocare Xuyên Tâm Liên?

Vì sao Ladophar xin tự thu hồi lô sản phẩm Ladocare Xuyên Tâm Liên?

-   10/05/2023 10:06

Công ty cổ phần dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar) đã xin được tự thu hồi lô sản phẩm Ladocare Xuyên Tâm Liên lưu hành trên thị trường trong thời gian chờ gửi mẫu kiểm tra lại chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công