Home / Tag
Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

-   21/09/2023 08:38

Các hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có thể kể đến: Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp khi các nhân sự này không trực tiếp thực hiện các công tác lắp đặt, hướng dẫn chạy thử, vận hành...

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công