Home / Tag
Không phải cạnh tranh, Minh Tuấn trúng nhiều gói thầu tại Thanh Hóa Không phải cạnh tranh, Minh Tuấn trúng nhiều gói thầu tại Thanh Hóa

Không phải cạnh tranh, Minh Tuấn trúng nhiều gói thầu tại Thanh Hóa

-   04/05/2023 10:10

Được tổ chức đấu thầu từ cuối năm 2022, nhưng 2 gói thầu giao thông tại huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đến nay vẫn chưa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Hai gói thầu này đang được Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn (Nhà thầu Minh Tuấn) đảm nhận thi công. Đây cũng là nhà thầu trúng nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phần lớn trong số đó không phải cạnh tranh về giá.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công