Home / Tag
Khai thác đá trái phép tại mở đá Kim Sơn, Công ty cổ phần I.D.P bị xử phạt 80 triệu đồng Khai thác đá trái phép tại mở đá Kim Sơn, Công ty cổ phần I.D.P bị xử phạt 80 triệu đồng

Khai thác đá trái phép tại mở đá Kim Sơn, Công ty cổ phần I.D.P bị xử phạt 80 triệu đồng

-   17/09/2023 14:39

Trước đó theo phản ánh tại khu vực có cắm bảng mỏ đá ốp lát Kim Sơn, dù không được cấp phép khai thác, sai lệch vị trí, nhiều nơi đã bị đào phá nham nhở, các phần đất, đá thải sau khai thác được đổ, san lấp trong phạm vi rất lớn nhưng phía chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không hề hay biết cho đến khi báo chí phản ánh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công