Home / Tag
Gói thầu xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ tại TP Biên Hòa năm 2023 ít cạnh tranh, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 'rộng cửa'? Gói thầu xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ tại TP Biên Hòa năm 2023 ít cạnh tranh, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 'rộng cửa'?

Gói thầu xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ tại TP Biên Hòa năm 2023 ít cạnh tranh, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 'rộng cửa'?

-   13/08/2023 09:16

2 gói thầu xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) đảm bảo tỷ lệ chôn lấp dưới 15% trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hoà làm chủ đầu tư hiện đã đóng thầu ngày 11/8/2023. Điểm chung của cả hai gói dịch vụ công ích này là có duy nhất nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công