largeer
Home / Tag
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhân nghề làm muối ớt Tây Ninh là ‘di sản văn hóa phi vật thể quốc gia’ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhân nghề làm muối ớt Tây Ninh là ‘di sản văn hóa phi vật thể quốc gia’

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhân nghề làm muối ớt Tây Ninh là ‘di sản văn hóa phi vật thể quốc gia’

-   19/02/2023 08:37

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã ký quyết định công nhận nghề thủ công truyền thống làm muối ớt ở tỉnh Tây Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công