largeer
Home / Tag
Không hổ danh 'tượng đài V-pop', đêm nhạc của Mỹ Tâm 'cháy vé' chỉ sau 1 giờ mở bán Không hổ danh 'tượng đài V-pop', đêm nhạc của Mỹ Tâm 'cháy vé' chỉ sau 1 giờ mở bán

Không hổ danh 'tượng đài V-pop', đêm nhạc của Mỹ Tâm 'cháy vé' chỉ sau 1 giờ mở bán

-   22/11/2023 08:45

Hàng loạt hạng vé liên tục hiển thị trạng thái hết vé ngay sau vài phút đầu tiên mở bán. Điều này cho thấy cơn sốt vé và nhu cầu của khán giả rất cao đối với đêm nhạc My Soul 1981 mùa 2 của Mỹ Tâm.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công