largeer
Home / Tag
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400)  tại Nhơn Trạch do nhà thầu nào thực hiện? Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400)  tại Nhơn Trạch do nhà thầu nào thực hiện?

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400) tại Nhơn Trạch do nhà thầu nào thực hiện?

-   30/01/2023 21:56

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022. Dự án có chiều dài 22,4km, bao gồm các hạng mục cải tạo mặt đường, xây dựng thêm mương thoát nước dọc tuyến, cải tạo các cống thoát nước ngang đường... Tổng mức đầu tư gần 138 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công