largeer
Home / Tag
Nestlé Việt Nam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong Top 100 'Doanh nghiệp bền vững năm 2023” trong lĩnh vực sản xuất Nestlé Việt Nam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong Top 100 'Doanh nghiệp bền vững năm 2023” trong lĩnh vực sản xuất

Nestlé Việt Nam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong Top 100 'Doanh nghiệp bền vững năm 2023” trong lĩnh vực sản xuất

-   15/12/2023 09:49

Bên cạnh đó, công ty cũng nằm trong Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải các-bon.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công