Chợ Việt Online
Home / Tag
Hộ gia đình có nhà sập, trôi do bão, lũ được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng Hộ gia đình có nhà sập, trôi do bão, lũ được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng

Hộ gia đình có nhà sập, trôi do bão, lũ được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng

-   10/11/2020 15:37

Chính phủ ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10.2020 tại một số địa phương miền Trung và Tây nguyên, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công