Chợ Việt Online
Home / Tag
'Nhà hàng chia sẻ' bán 500 suất cơm giá 0-2.000 đồng/suất cho người khó khăn 'Nhà hàng chia sẻ' bán 500 suất cơm giá 0-2.000 đồng/suất cho người khó khăn

'Nhà hàng chia sẻ' bán 500 suất cơm giá 0-2.000 đồng/suất cho người khó khăn

-   06/04/2021 17:41

Đây là mô hình do anh Nguyễn Tuấn Khởi (36 tuổi), chủ một doanh nghiệp thực phẩm tại TP HCM triển khai. Anh Khởi cho biết, mô hình Nhà hàng chia sẻ ra đời từ việc tận dụng địa điểm tại các nhà hàng chưa phục vụ khách vào buổi sáng; huy động nguồn thực phẩm sạch từ các mạnh thường quân và nấu các suất ăn miễn phí.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công