Home / Tag
13 nhà máy điện tại Phú Yên qua thanh tra đều phát hiện nhiều tồn tại 13 nhà máy điện tại Phú Yên qua thanh tra đều phát hiện nhiều tồn tại

13 nhà máy điện tại Phú Yên qua thanh tra đều phát hiện nhiều tồn tại

-   08/01/2023 14:26

Theo đó, 13 nhà máy điện, gồm: nhà máy điện mặt trời Hòa Hội thuộc Công ty Cổ phần TTP Phú Yên - chi nhánh Phú Yên; nhà máy điện mặt trời EuroPlast Phú Yên thuộc Công ty Cổ phần Điện mặt trời EuroPlast Phú Yên; nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên thuộc Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thành Long Phú Yên; nhà máy điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên thuộc Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên;

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công