Home / Tag
Có đến 90% nhà thầu mới chưa hiểu rõ về Nhà thầu liên danh Có đến 90% nhà thầu mới chưa hiểu rõ về Nhà thầu liên danh

Có đến 90% nhà thầu mới chưa hiểu rõ về Nhà thầu liên danh

-   26/08/2023 10:14

Trong đấu thầu có khái niệm Nhà thầu liên danh hoặc liên danh các nhà thầu lại để tham dự đấu thầu, vậy chúng ta cần hiểu thế nào về bản chất của liên danh và phải lưu ý những vấn đề gì.

Nhà thầu liên danh có được thay đổi tỷ lệ % công việc trong thỏa thuận liên danh không? Nhà thầu liên danh có được thay đổi tỷ lệ % công việc trong thỏa thuận liên danh không?

Nhà thầu liên danh có được thay đổi tỷ lệ % công việc trong thỏa thuận liên danh không?

-   25/08/2023 08:45

“Quý công ty cho tôi hỏi, tôi (bên A) và một nhà thầu khác (bên B) có cùng liên danh tham gia một gói thầu xây dựng. Bên A đảm nhận 35% khối lượng công việc, bên B đảm nhận 65% khối lượng công việc. Bây giờ đã trúng thầu, chúng tôi có thể hoán đổi % khối lượng công việc cho nhau được không ạ? Cụ thể là Bên A đảm nhận 65% khối lượng công việc, bên B đảm nhận 35% khối lượng công việc.”

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công