Home / Tag
Công khai danh tính nhà thầu vi phạm năm 2022 Công khai danh tính nhà thầu vi phạm năm 2022

Công khai danh tính nhà thầu vi phạm năm 2022

-   26/01/2023 09:11

Năm 2022, có 78 lượt nhà thầu vi phạm bị công khai danh tính trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, 53 lượt nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng, 17 lượt nhà thầu bị cấm thầu 1 - 5 năm, 7 lượt nhà thầu bị phạt tiền do chuyển nhượng thầu trái phép, thực hiện chậm tiến độ và 1 lượt nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng sau trúng thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công