Home / Tag
Vụ đấu giá tài sản của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ở Trà Vinh: Trách nhiệm của tổ chức đấu giá trong việc giữ tài sản đặt trước của đơn vị trúng đấu giá? Vụ đấu giá tài sản của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ở Trà Vinh: Trách nhiệm của tổ chức đấu giá trong việc giữ tài sản đặt trước của đơn vị trúng đấu giá?

Vụ đấu giá tài sản của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ở Trà Vinh: Trách nhiệm của tổ chức đấu giá trong việc giữ tài sản đặt trước của đơn vị trúng đấu giá?

-   24/02/2023 08:53

Theo quy định của pháp luật, khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tức là số tiền đặt trước sẽ được sử dụng cho mục đích giao kết và thực hiện hợp đồng. Vậy khi tổ chức có tài sản đấu giá và đơn vị trúng đấu giá chưa thỏa thuận được việc ký hợp đồng thì tài sản này sẽ do đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý?

Trà Vinh: Đơn vị trúng đấu giá vẫn tay trắng sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá? Trà Vinh: Đơn vị trúng đấu giá vẫn tay trắng sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá?

Trà Vinh: Đơn vị trúng đấu giá vẫn tay trắng sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá?

-   23/02/2023 15:47

Mặc dù đã có kết quả trúng đấu giá và quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho công ty TNHH Nam Thuận Phát nhưng đến nay đơn vị trúng đấu giá này vẫn tay trắng do chưa được nhận tài sản trúng đấu giá. Vậy nguyên nhân do đâu?

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo? Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo?

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo?

-   21/02/2023 11:48

Cuộc đấu giá công khai được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản là vật tư, thiết bị, băng tải kém, mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng thu hồi sau sửa chữa lớn năm 2020. Tuy nhiên, đến nay bên trúng đấu giá vẫn chưa thể nhận được tài sản bởi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có dấu hiệu lật kèo?.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo? Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo?

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức đấu giá rồi lật kèo?

-   21/02/2023 08:25

Cuộc đấu giá công khai được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản là vật tư, thiết bị, băng tải kém, mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng thu hồi sau sửa chữa lớn năm 2020. Tuy nhiên, đến nay bên trúng đấu giá vẫn chưa thể nhận được tài sản bởi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có dấu hiệu lật kèo?.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công