Home / Tag
“Soi năng lực” nhà thầu san lấp và nguồn cát để san lấp dự án Nhà máy nhiệt điện 3,4 “Soi năng lực” nhà thầu san lấp và nguồn cát để san lấp dự án Nhà máy nhiệt điện 3,4

“Soi năng lực” nhà thầu san lấp và nguồn cát để san lấp dự án Nhà máy nhiệt điện 3,4

-   17/02/2023 09:21

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án quan trọng quốc gia, thuộc quy hoạch điện 7 được Chính phủ giao cho PV Power là chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo hợp đồng thiết kế - mua sắm – xây dựng - lắp đặt – chạy thử và nghiệm thu (EPC), có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD. Dự kiến được vận hành vào năm 2024-2025, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 9 tỉ Kwh.

'Soi' năng lực nhà thầu thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn trạch 4 'Soi' năng lực nhà thầu thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn trạch 4

'Soi' năng lực nhà thầu thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn trạch 4

-   12/02/2023 11:26

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án quan trọng quốc gia, thuộc quy hoạch điện 7 được Chính phủ giao cho PV Power là chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo hợp đồng thiết kế - mua sắm – xây dựng - lắp đặt – chạy thử và nghiệm thu (EPC), có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công