largeer
Home / Tag
Nông dân trồng mía ở Trà Vinh phấn khởi vì có lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha Nông dân trồng mía ở Trà Vinh phấn khởi vì có lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha

Nông dân trồng mía ở Trà Vinh phấn khởi vì có lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha

-   12/02/2023 15:54

Khoảng hơn 200 hộ nông dân trồng mía đường ở vùng mía mía nguyên liệu huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh phấn khởi vì giá mía nguyên liệu hiện đang được Công ty Cổ phần mía đường Trà Vinh thu mua 1.200 đồng/kg (loại 10 chữ đường).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công