Home / Tag
Đồng Nai: Sai phạm trong việc cấp 13 cuốn sổ đỏ từ đất công thành đất tư tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất Đồng Nai: Sai phạm trong việc cấp 13 cuốn sổ đỏ từ đất công thành đất tư tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất

Đồng Nai: Sai phạm trong việc cấp 13 cuốn sổ đỏ từ đất công thành đất tư tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất

-   11/05/2023 21:09

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành kết luận Thanh tra những sai phạm, thiếu sót và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 13 thửa đất tại xã Xuân Thiện, Thống Nhất.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công