Home / Tag
Tiêu hủy toàn bộ lô thuốc điều trị loãng xương Novotec-70 Tiêu hủy toàn bộ lô thuốc điều trị loãng xương Novotec-70

Tiêu hủy toàn bộ lô thuốc điều trị loãng xương Novotec-70

-   10/01/2023 16:08

Cụ thể, Cục Quản lý dược xử phạt vi phạm đối với thuốc Novotec-70 số GĐKLH: VN-22482-19, số lô sản xuất: E11532001, ngày sản xuất: 5-3-2020, hạn dùng: 4-3-2023, Công ty Unicure Remedies Pvt. Ltd. (Ấn Độ) sản xuất do vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công