Home / Tag
Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm vì để phân lô bán nền tràn lan Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm vì để phân lô bán nền tràn lan

Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm vì để phân lô bán nền tràn lan

-   27/08/2022 10:20

Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền, cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công