largeer
Home / Tag
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mailisa địa chỉ tại E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị xử phạt Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mailisa địa chỉ tại E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị xử phạt

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mailisa địa chỉ tại E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị xử phạt

-   09/05/2023 15:16

Sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mailisa thuộc Công ty TNHH MTV Mailisa, địa chỉ tại E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị Sở Y tế tỉnh Bình Dương xử phạt.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công