largeer
Home / Tag
Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh một mình một ngựa tham gia gia gói thầu Duy trì cây xanh đô thị Thị trấn Tân Biên năm 2024 hơn 3,4 tỷ đồng Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh một mình một ngựa tham gia gia gói thầu Duy trì cây xanh đô thị Thị trấn Tân Biên năm 2024 hơn 3,4 tỷ đồng

Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh một mình một ngựa tham gia gia gói thầu Duy trì cây xanh đô thị Thị trấn Tân Biên năm 2024 hơn 3,4 tỷ đồng

-   16/01/2024 15:47

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ có duy nhất Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh tham gia gói thầu thuộc dự án thực hiện dịch vụ công ích đô thị thị trấn Tân Biên năm 2024, hạng mục: Duy trì cây xanh đô thị do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên làm chủ đầu tư.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công