largeer
Home / Tag
Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024 Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024

Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024

-   23/01/2024 16:53

Gói thầu Chăm sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 – 2024 do Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh mời thầu, chủ đầu tư là Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư hiện chỉ có duy nhất Công ty CP Dịch vụ Nam Thiên dự thầu với giá 4.138.442.645.

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng? Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng?

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng?

-   12/12/2023 16:12

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu dịch vụ công: Chăm sóc cây xanh đô thị, quản lý nghĩa trang, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương dự thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công